dinsdag 17 juni 2008

Nieuwe/new poll

Eerst de resultaten van de vorige poll. U kon kiezen tussen de ontwerpen 4, 5, 9, 10, 12, 16/36, 21, 22, 25, 26, 35 en 37, allen voetbalstadions.

1 stem:
Jan Breydelstadion (9)
Gigastadion (26)
Clubstadion Loppem (37)
2 stemmen:
Dexia Arena (5)
Stadion 25.000 plaatsen (35)

U kunt voorlopig nog steeds stemmen op deze poll!

In de volgende poll kunt u stemmen op alle andere stadions, ook de nieuwe voetbalstadions, en andere sportinfrastructuur.

First the results of the previous poll. You could choose between designs 4, 5, 9, 10, 12, 16/36, 21, 22, 25, 26, 35 en 37, all of them football stadia.

1 vote:
The expanded Jan Breydel Stadium (9)
Gigastadion (26)
Loppem Club Brugge Stadium (37)
2 votes:
Dexia Arena (5)
Stadium with 25.000 seats (35)

Voting for this poll is still possible!


In the new poll you will be able to vote for other stadia, including the new football stadia, and other sports infrastructure.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten