woensdag 11 juni 2008

41: update + render

De omgeving van het stadion is afgewerkt. Boven- en ondergrondse parkings (3 niveaus) zijn gebouwd, evenals hekken, draaipoorten, straten, inritten en tunnels. Ook heb ik mensen en enkele auto's op de site geplaatst. Ik heb ook een eerste rendering gemaakt met Kerkythea, het glas moet echter nog worden aangepast, want het is niet transparant in de render.

I finished the stadium environment. Built parking above and underground (3 levels), fences, turnstiles, streets and tunnels. People and some cars have been added too. I've also made a first rendering with Kerkythea, though I still have to change the glass material to make it transparent in the rendering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten