maandag 30 juni 2008

37: Stadionproject Club Brugge (Loppem): gebundelde berichten tweede versie 06/2008

30/06: het bezoekersvak is gecreëerd, evenals 2 LED-walls achter de doelen.
I created the visitors' compartment, as well as 2 LED-walls behind the goals.

Gewone zitplaatsen, thuissupporters / Normal seats, home fans:
Ring/tier 1: 12.950
Ring/tier 2: 10.739
Ring/tier 3: 8.533
Zitplaatsen bezoekersvak / visitors' compartment:
Ring/tier 2: 1.041
Ring/tier 3: 828
Pers/press: 256
Hoofdtribune, van onder naar boven / main stand, from bottom to top:
VIP-tribune / VIP stand (20 rijen/rows met comfortabele stoelen): 2.814
VIP-terras / VIP terrace (5 rijen/rows): 846
Skyboxes: 36, in totaal 864 seats

TOTALE CAPACITEIT / OVERALL CAPACITY (excl. rolstoelplaatsen/disabled places): 38.871

zondag 29 juni 2008

Poll 1: einduitslag

Poll 1: final results

Dexia Arena (05): 3 stemmen/votes
Stadion 25.000 plaatsen (35): 2 stemmen/votes
1 stem/vote: uitbreiding Jan Breydelstadion (09), Clubstadion Loppem (37), Gigastadion (26)

dinsdag 17 juni 2008

28. Julien Saelens Stadion: update

Zitjes bijgeplaatst:
More seats added:

Nieuwe/new poll

Eerst de resultaten van de vorige poll. U kon kiezen tussen de ontwerpen 4, 5, 9, 10, 12, 16/36, 21, 22, 25, 26, 35 en 37, allen voetbalstadions.

1 stem:
Jan Breydelstadion (9)
Gigastadion (26)
Clubstadion Loppem (37)
2 stemmen:
Dexia Arena (5)
Stadion 25.000 plaatsen (35)

U kunt voorlopig nog steeds stemmen op deze poll!

In de volgende poll kunt u stemmen op alle andere stadions, ook de nieuwe voetbalstadions, en andere sportinfrastructuur.

First the results of the previous poll. You could choose between designs 4, 5, 9, 10, 12, 16/36, 21, 22, 25, 26, 35 en 37, all of them football stadia.

1 vote:
The expanded Jan Breydel Stadium (9)
Gigastadion (26)
Loppem Club Brugge Stadium (37)
2 votes:
Dexia Arena (5)
Stadium with 25.000 seats (35)

Voting for this poll is still possible!


In the new poll you will be able to vote for other stadia, including the new football stadia, and other sports infrastructure.

37: Stadionproject Club Brugge: renderings (3)

Future stadium Club Brugge: night renders.

Ik heb lichten geïnstalleerd om in Kerkythea te renderen.

I've installed lights for rendering in Kerkythea.


woensdag 11 juni 2008

41: update + render

De omgeving van het stadion is afgewerkt. Boven- en ondergrondse parkings (3 niveaus) zijn gebouwd, evenals hekken, draaipoorten, straten, inritten en tunnels. Ook heb ik mensen en enkele auto's op de site geplaatst. Ik heb ook een eerste rendering gemaakt met Kerkythea, het glas moet echter nog worden aangepast, want het is niet transparant in de render.

I finished the stadium environment. Built parking above and underground (3 levels), fences, turnstiles, streets and tunnels. People and some cars have been added too. I've also made a first rendering with Kerkythea, though I still have to change the glass material to make it transparent in the rendering.

zaterdag 7 juni 2008

41: update + info

Mijn recentste stadionontwerp nadert zijn voltooiing. Alleen het interieur blijft voorlopig leeg.

Informatie:
Aantal gewone zitplaatsen: 17520
Plaatsen voor pers en media met klaptafeltjes en scherm: 80
VIP: 60 skyboxen met 24 stoelen elk, totaal 1440 plaatsen
Staanplaatsen (drie hoeken): 5027
TOTALE CAPACITEIT: 23987 plaatsen

Aan weerszijden van de hoofdtribune bevinden zich aparte gebouwen: rechts de clubfaciliteiten, gespreid over drie ondergrondse en twee bovengrondse verdiepingen. De kleedkamers bevinden zich ook hierin. De spelers betreden het veld dus vanuit de hoek. Op de onderste verdiepingen is een garage met toegang tot het veld, deze is bereikbaar via een tunnel en is groot genoeg voor een vrachtwagen. Bij concerten op het veld kan deze toegang ook gebruikt worden door de toeschouwers.
Het gebouw links huisvest een fanshop (gelijkvloers) en museum (eerste verdieping).

My latest stadium design is nearing completion. The interior remains empty for now.

Information:

Regular seats: 17.520

Press and media: 80

VIP: 60 skyboxes, 24 seats each. Total: 1.440 seats

Standing places/terracing in 3 corners: 5.027
TOTAL CAPACITY: 23.987

About the two separate buildings on both sides on the main stand: The one on the right has 3 floors below and 2 floors above ground. It houses all club facilities (offices, dressing rooms etc.). The dressing rooms are located one level above the pitch. Players access the pitch from this corner. A sloped tunnel, big enough for trucks, leads to a garage on pitch level. In the event of concerts in the stadium this tunnel is the spectators' access to the pitch. The building on the left of the main stand has a fanshop on the ground floor and a museum on the first floor.donderdag 5 juni 2008

Poll

De voetbalstadion-poll bleek vooralsnog niet erg populair en werd afgesloten op 18 mei nadat ze 25 dagen actief was. Ze wordt heropend voor nog eens 6 dagen.

In de volgende poll zal je kunnen stemmen op mijn nieuwste voetbalstadions, op de arena's en andere stadions.

The football stadium poll didn't turn out to be very popular... It has been closed since May 18 and ran for 25 days. I'll reopen it for 6 more days.

The next poll will include the latest stadiums, arenas and other stadia!

41 Update