donderdag 24 april 2008

Wordt verwacht (2)

Yet to come (2)

De lijst van ontwerpen (design chronology) is nu volledig. Designs 04, 06, 07, 08, 09, 24, 27, 32 en 33 worden nog online geplaatst. Deze die ik niet online zal brengen zijn ofwel verloren gegaan, ofwel worden ze als component vaak gebruikt in andere ontwerpen (voetballers, voetbalvelden...).

The design chronology list is now complete. Designs 04, 06, 07, 08, 09, 24, 27, 32 and 33 will be put online in the future. The ones that will not be put online are either lost, either they have been used as components within other designs (e.g. football players and fans, football pitches...)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten