zondag 20 april 2008

Nieuwe blogkleuren

New blog colour scheme

Ik vond het eens tijd voor een andere look. Opmerkingen zijn welkom, bijvoorbeeld indien de zwarte achtergrond of het hogere contrast storend of vermoeiend, of bepaalde zaken onleesbaar zouden zijn.
I figured it to be about time for a new look for my blog. Feel free to post your remarks and suggestions, e.g. in case the black background or the increased contrast are irritating or exhausting on the eyes, or if certain parts are difficult to read.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten