vrijdag 12 september 2014

Nieuw stadion Eendracht Aalst (2)

Finaal en uitgewerkt ontwerp van de inplanting in het masterplan Albrechtlaan


Meer afbeeldingen vindt u onderaan dit bericht (klik op de blauwe titel of op "meer lezen")

Situatieschets

De situatie is bekend en kwam reeds aan bod bij mijn vorige ontwerpen voor Eendracht Aalst: het Pierre Cornelisstadion heeft zijn beste tijd gehad. De kleine noodtribunes die werden gebouwd ter vervanging van de versleten en onveilig verklaarde staantribune zijn nauwelijks een verbetering te noemen (wel integendeel, getuige de protestacties van supporters) en zorgden voor een nieuwe gevoelige daling van de capaciteit. Dat het stadion niet meer voldoet werd deze maand pijnlijk duidelijk toen werd beslist dat de bekerwedstrijd tegen Club Brugge niet in Aalst kan gespeeld worden.

Voorgeschiedenis en locatie

Een verbouwing van het Pierre Cornelisstadion is niet onmogelijk (daarvoor ontwierp ik eerder een nieuwe tribune, ook de club zelf presenteerde kort daarop een simulatie) maar door de ingesloten ligging, de stedenbouwkundige voorschriften en het ongemak om tijdens de werken in een nog kleiner stadion te spelen, is de keuze voor een nieuw stadion veel logischer. Bovendien biedt een nieuw stadion veel meer mogelijkheden qua invulling, exploitatie en ontsluiting.

In 2012 ontwierp ik al een nieuw stadion op de site achter het grootwarenhuis Colruyt, in het westen begrensd door de treinsporen van lijn 50 (Gent-Wetteren-Aalst-Denderleeuw-Brussel) en de Dender-rivier. Ik hield daarbij rekening met de plannen om een groene fietsverbinding door het gebied te trekken en met het masterplan Albrechtlaan (pdf-download), dat voorziet in grootschalige kleinhandel en kantoren aan de westzijde van de Colruyt-vestiging. Punten van kritiek zijn het landschappelijke karakter (dat men nog wilt versterken en toegankelijk maken) en de mogelijke watergevoeligheid.

Eerder dit jaar kreeg Eendracht Aalst een tegenslag te verwerken toen een stuk industriezone in Erembodegem, waar men zijn zinnen op had gezet en waarover ook consensus leek te bestaan, in extremis werd toegekend aan een andere kandidaat-koper.

Site bedrijf De Jonge en Stedelijke Werkhuizen

Enkele maanden terug (juni) kreeg ik de suggestie aangereikt om mijn stadionontwerp in te passen op de terreinen van het bedrijf De Jonge (grondwerken). Dit is vlakbij de "Colruyt-site" gelegen en krijgt binnen een vijftal jaar een zonevreemd karakter, het zal dus moeten verhuizen. Het gebied waar dit bedrijf gevestigd is, tussen de sporenbundel, Brusselsesteenweg, Albrechtlaan en Bergemeersenstraat maakt ook deel uit van het masterplan Albrechtlaan (zie hoger, deelmasterplan 2 vanaf pagina 93 in het pdf-document) en omvat verder de werkhuizen van de Stad Aalst, een containerpark, een standplaats voor woonwagenbewoners, meerdere grote baanwinkels en een klein huizenblok.
Het masterplan voorziet in een herinrichting van het gebied met nieuwe KMO-modules, een interne ontsluitingslus met parking en een fietspad, dat deel uitmaakt van de fietsroute die ook door de zone achter de Colruyt loopt. Verdere plannen/opties zijn onder meer een wegverbinding met de Colruyt-site door een tunnel onder het viaduct, het opwaarderen/uitbreiden van de bestaande handelszaken en behoud/aanpassing van de Stedelijke Werkhuizen en een nieuwe stelplaats voor de Lijn, al zouden voor beiden alternatieve locaties voorhanden zijn.
Twee maanden geleden heb ik de eerste pogingen (link1 link2) ondernomen om het nieuwe stadion op de site van De Jonge in te passen. Het bedrijf reageerde op een stadion op diens gronden met het tegenargument dat de locatie daarvoor te klein is. Dat bleek deels te kloppen: er is (nipt) genoeg ruimte voor het stadion zelf maar niet voor een goede ontsluiting, parking, omgevingsaanleg en compatibiliteit met het masterplan. Een inpassing in het derde scenario van het masterplan, waarbij de Stedelijke Werkhuizen verhuizen naar een andere locatie (het Wijngaardveld is een optie) en ook de Lijn haar nieuwe stelplaats elders voorziet (het failliete transportbedrijf De Dijcker in Vlierzele/Sint-Lievens-Houtem?), bleek uiteindelijk de beste optie.

Het definitieve ontwerp
 • Het stadion zelf wordt ingepland op de terreinen van de Stedelijke Werkhuizen, vrijgemaakt na verhuis naar een nieuwe locatie en sloop van de gebouwen. Het stadion wordt omgeven door een ruime supporters-esplanade, bovenop een grote half-ondergrondse parking (16.000 m²). De hoofdtribune en noordtribune/spionkop zijn toegankelijk via de Bergemeersenstraat maar via de nieuwe ontsluitingslus en eventuele verbindingen met de Albrechtlaan (tussen de bestaande bedrijfsgebouwen) kunnen ook de andere tribunes rechtstreeks bereikt worden.
 • De geplande KMO-modules blijven behouden, zij het in een andere opstelling, evenals de geplande nieuwe toonzaal van garages Thoen met zichtlocatie langs de Brusselsesteenweg. Alle geplande gebouwen zijn bereikbaar via de ontsluitingslus en beschikken over eigen parking.
 • Wat de bestaande bedrijfsgebouwen betreft, heb ik alleen het meest noordelijke winkelcomplex (voorlopig) onaangeroerd gelaten. De BRICO is uitgebreid met 1.500 m² opslagruimte en de twee andere gebouwen langs de Albrechtlaan (Banden Coppens en LIDL) zijn verenigd in een nieuw volume met 2 verdiepingen en half-ondergrondse parking. Dit alles conform het masterplan.
 • Het geplande fietspad met groenzone en beek worden over een deel van het traject opgeschoven richting sporenbundel.
Het stadion

Hiervoor heb ik het eerdere ontwerp voor de site achter de Colruyt overgenomen. Uiteraard zijn zowel design als invulling niet bindend of definitief. Het stadion komt op het hoogste punt 13 meter boven straatniveau, inclusief lichtmasten 20,5 meter. Het ontwerpen gebeurde met de grootste zorg voor de supportersbeleving. Zo biedt iedere plaats een perfect zicht op het veld.

Beschrijving en cijfers:

Hoofdtribune:
 • 3 verdiepingen (2.650, 1.771 en 1.438 m²)
 • Alle denkbare faciliteiten voor spelers, trainers, bestuur en supporters
 • Commentaar- en veiligheidscabine
 • VIP-lounge
 • 20 skyboxen van 17m²
 • 1.780 gewone zitplaatsen
 • 304 zitplaatsen in de eretribune
 • 396 business seats
 • 44 gewone media-/commentaarposities
 • 28 ruime media-/commentaarposities
 • 38 plaatsen voor rolstoelen plus evenveel begeleiders op een verhoogd platform
 • 2 grote dug-outs (22 plaatsen elk) en 2 kleine dug-outs (EHBO en scheidsrechters, 4 plaatsen elk)
Overige tribunes, veld en esplanade:
 • Oost-tribune (lange tribune tegenover de hoofdtribune): 3.266 zitplaatsen. Deze tribune kan met een knipoog de Oilsjt-tribune worden genoemd (wat een beetje klinkt als "oost"), verwijzend naar de stad Aalst, het dialect en de eigenheid van de Aalstenaars en de clubnaam die in deze tribune in het stoeltjespatroon is aangebracht.
 • Doeltribune noord (spionkop): 942 zitplaatsen boven, 1.798 staanplaatsen beneden
 • Doeltribune zuid: 942 zitplaatsen boven, 1.148 staanplaatsen bezoekers beneden
 • Circa 3.800 m² binnenruimte (stadion-rondgang) voor sanitair, catering en toeschouwerscirculatie
 • Veldafmetingen: 105 x 68 m, marges 6 m opzij en 7,5 m achter doel. Conform FIFA- en UEFA-richtlijnen
 • 2 LED-walls van 13 m² centraal boven de doeltribunes (aan dakrand)
 • Stadion-esplanade: 7.320 m², toegankelijk via trappen en hellingen
 • (Hulp)dienst-toegangen naar het veld in de hoeken
Totaalcapaciteit: 10.724 plaatsen

Overige afbeeldingen (voor impressies van de veldzijde van het stadion verwijs ik naar mijn bericht over het ontwerp op de site achter de Colruyt):
Een avondimpressie van het stadion in zijn omgeving. Zicht op de hoofdtribune Zicht naar het noorden met links de oost-tribune. West-oost doorsnede Zuid-noord doorsnede
Horizontale doorsnede Overzicht en inplanting van het projectgebied. Close-up van gevel- en dakmaterialen.
Afbeeldingen in hogere resolutie kunnen verkregen worden op aanvraag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten